Achtergrond auteur

promotiedr.ing. Marcel Noordhuis is Real Estate Partner bij Rijnconsult en Associate @ Nyenrode Business Universiteit en houdt zich bezig met het stroomlijnen van de samenwerking binnen en tussen organisaties met als doelstelling lagere kosten, kortere doorlooptijden en een betere kwaliteit dan traditioneel mogelijk is. Vraagstukken rondom het vaststellen van de strategie, prestatiesturing (KPI’s), partnerselectie, toepassing van lean, coachen van teams en de inrichting van collectieve incentive systemen vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

In de afgelopen tien jaar heeft hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde van ketensamenwerking in de woningbouw en is daarop aan Nyenrode Business Universiteit in 2015 gepromoveerd. De resultaten van zijn onderzoek zijn inmiddels beschikbaar door het verschijnen van het boek ‘De waarde van ketensamenwerking’. Dit boek is bij hem te bestellen door het sturen van een mailtje met uw gegevens aan m.noordhuis@nyenrode.nl

Geef u op voor de nieuwsbrief

Via nevenstaande link kunt u zich opgeven voor de email nieuwsbrief ketensamenwerking die wij met enige regelmaat uitgeven. In die nieuwsbrief publiceren wij alle nieuwe wetenswaardigheden, artikelen en publicaties die er sinds de vorige nieuwsbrief zijn bijgekomen. Wij versturen de nieuwsbrief normaliter twee of drie maandelijks afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe content die we hebben weten te verzamelen.

Register Ketensamenwerking Bouw

Omdat het toepassen van ketensamenwerking leidt tot beter, sneller, goedkopere en duurzamere oplossing dan die traditioneel mogelijk zijn, is het van groot belang om een overzicht te creëren van bouwpartijen die claimen al een redelijke hoeveelheid ervaring te hebben in het toepassen van ketensamenwerking. Immers, het samenwerken met dergelijke partijen zou in principe moeten leiden tot een veel betere prijs / prestatie dan die traditioneel mogelijk is.

Om het voor opdrachtgevers gemakkelijker te maken dergelijke partijen te identificeren hebben we een openbaar register samengesteld waarbij opdrachtgevers zowel nieuwbouw, alsook onderhoud en renovatie aannemers zouden moeten kunnen vinden.

Iedere bouwer die stelt veel ervaring te hebben met ketensamenwerking, mag zich melden, waarbij wij steeds het volgende zullen vragen: Bedrijfsnaam, Vestigingsplaats, en per keten, de naam van uw Opdrachtgever waarmee u invulling geeft aan ketensamenwerking. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een nieuwbouw aannemer aangeven dat hij in 5 (keten)samenwerkingsverbanden zit met 5 verschillende woningcorporaties.  Tevens zullen wij in het overzicht aangeven welke partijen zich reeds hebben bewezen, zoals door het winnen van de jaarlijkse ”Nyenrode Supply Chain Award”.

Vooralsnog stellen wij het overzicht samen op basis van openbare bronnen of eigen aanmeldingen van bouwpartijen, Derhalve kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de gegevens. Wel zullen wij onjuistheden meteen corrigeren, zodat het overzicht een zo getrouw mogelijk beeld geeft van de waarheid. Let wel op! Iedereen kan zich melden, en wij kunnen op voorhand niet vaststellen of partijen die claimen aan ketensamenwerking te doen, dat daadwerkelijk invulling geven.

Wel kunnen wij op (indien gewenst) onderzoek doen naar de mate waarin de onderliggende principes van ketensamenwerking daadwerkelijk invulling worden gegeven door partijen. Door de inzet van de door ons ontwikkelde Ketensamenwerkingsindex (KSI) wordt het mogelijk een uitspraak te doen naar de mate waarin de onderliggende principes van ketensamenwerking daadwerkelijk worden toegepast bij de uitvoering van projecten. Ook kunnen wij – indien gewenst – onderzoek doen naar de mate waarin de partijen die ketensamenwerking toepassen, daadwerkelijk betere prestaties leveren op tijd, geld en kwaliteit dan traditioneel samenwerkende partijen.

Mocht u zich willen registreren of vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar m.noordhuis@nyenrode.nl of mij even bellen op 06 144 60 880

Onderstaand hebben wij voor u de partijen die zich voor de jury van de Nyenrode Supply Chain Award hebben gekwalificeerd als excellente ketenspelers, vet en met een * gemarkeerd. Tussen haakjes staat in welk jaar!

ONDERHOUD/RENOVATIE

ONDERHOUDRENO

NIEUWBOUW

NIEUWBOUW

Hoe ketenrijp is uw organisatie?

Vele organisaties zijn bezig met ketensamenwerking. Dat dat streven veel consequenties heeft voor de eigen bedrijfsvoering en die van de samenwerkingspartners, moge duidelijk zijn. Om ondernemers te helpen vast te stellen hoe rijp de eigen organisatie is als ketenspeler, hebben wij het Keten Maturity Model (KMM) ontwikkeld. Het KMM analyseert de organisaties vanuit vijf invalshoeken:

 1. Strategie & beleid;
 2. Organisatie en processen;
 3. Besturing en beheersing;
 4. Informatie technologie;
 5. Mensen en cultuur.

Iedere pijler kent vier ontwikkelniveaus kent. Een organisatie met de pijlers op hetzelfde ontwikkelniveau is meer in balans dan een organisatie die op verschillende pijlers verschillende niveaus laat zien. Hoe hoger het ontwikkelniveau, hoe meer de organisatie geschikt is als ketenspeler.

kmm

Met behulp van online vragenlijsten wordt inzicht verkregen in het huidig en geambieerd ontwikkelniveau. Dit inzicht is de basis om de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie te overbruggen. Daarnaast meet het model de veranderbereidheid van de organisatie. Deze informatie is van groot belang bij het vaststellen van het pad dat doorlopen moet worden om de verandering succesvol te kunnen implementeren.

Interesse? stuur een mail aan m.noordhuis@nyenrode.nl Ik laat u dan spoedig een deelnamevoorstel toesturen. Wij hopen dat met de lancering van dit model, ondernemers nog meer gevoel krijgen bij de weg die ze moeten doorlopen om zelf een excellente ketenspelers te kunnen worden.

Meld u aan voor het Nyenrode Executive Platform Ketensamenwerking 2017

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor bestuurders en (vastgoed) directeuren van alle schakels uit de vastgoed keten. Hierbij moet men denken aan opdrachtgevers zoals corporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten maar ook aan bouwondernemingen, installateurs, leveranciers, architecten etc.

Data en programma

Donderdag 23 februari 2017 van 16:00 – 20:00:

Thema: hoe kan de toepassing van ketensamenwerking helpen bij de realisatie van duurzaamheidambities

  • 16:30 – 17:30 Co-Green, winnaars Supply Chain Award 2016; door vergaande ketensamenwerking tussen de partners en co-makers worden onnodige proceskosten bespaard en traditionele faalkosten gereduceerd. De marge die dit oplevert wordt ingezet om de klimaatneutrale maatregelen te financieren. Ketenpartners vertellen hoe ketensamenwerking heeft geholpen bij de realisatie van hun doelstellingen, maar ook waar men tegenaan is gelopen en hoe men daar mee is omgegaan (leerpunten).
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de sprekers op worden gereflecteerd.
  • 20:00 Borrel en napraten 

Donderdag 15 juni 2017 van 16:00 – 20:00

Thema: Hoe kunnen we de risico’s in de samenwerking verminderen?

  • 16:30 – 17:30 Carl Messemaeckers van de Graaff (voormalig risk- en compliance manager van Imtech), leerpunten rondom de val van Imtech. Iedereen kent ze wel; die paar projecten die gierend uit de klauw lopen en die alle tijd, geld en energie opslokken en daarmee een veel te grote invloed hebben op uw reputatie en het rendement van uw organisatie. De vraag is of ketensamenwerking kan helpen om dit soort problemen te voorkomen? Immers ketensamenwerking gaat over “een gezamenlijk gevoel voor winst, verlies en risico.”
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
  • 20:00 Borrel en napraten

Donderdag 19 oktober 2017 van 16:00 – 20:00

Thema: Op welke wijze krijgen we een ‘’lerende (keten)organisatie’’ en wat betekent dat voor het leiderschap, medewerkers en ketenpartners?

  • 16:30 – 17:30 Prof.dr. Jeff B.R. Gaspersz (Nyenrode); hoe krijg je organisaties, managers en teams mee bij het vormgeven van vernieuwingsprocessen en het vinden en realiseren van kansrijke nieuwe concepten en ideeën.
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
  • 20:00 Borrel en napraten

Donderdag 14 december 2017 van 16:00 – 20:00

Thema: Welke contractvormen passen het beste bij ketensamenwerking?

  • 16:30 – 17:30 Mr. Bettina E. Hertstein & Erik van den Boogaard (Netwerk Contracteren); de traditionele contracten in de bouw zijn gebaseerd op wantrouwen en het opdelen van risico’s tussen partijen, terwijl ketensamenwerking uitgaat van vertrouwen en het gezamenlijk managen van risico’s. Waarom voldoen de traditionele contracten niet en welke nieuwe contracten zijn ontwikkeld om de toepassing van ketensamenwerking maximaal te faciliteren?
  • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
  • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
  • 20:00 Borrel en napraten

Locatie:

De diner bijeenkomsten voor Executives beginnen om 16:00 en eindigen om 20:00 met een afsluitende borrel. De bijeenkomsten vinden plaats in het koetshuis op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl) onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam, functie, emailadres, (zakelijk) adres en plaats. Ik zorg dan dat u via Tanja Winthouwer (secretariaat Nyenrode) een deelnameformulier ontvangt. De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar exclusief BTW.

Meten van prestaties op tijd, geld en kwaliteit bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen

In de afgelopen jaren is er in het kader van wetenschappelijk onderzoek op Nyenrode Business Universiteit een benchmark ontwikkeld die het voor woningcorporaties en bouwondernemers mogelijk maakt de prestaties te meten die worden gerealiseerd bij de uitvoering van woningbouwprojecten. Om in de nabije toekomst aanvullend wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar het presteren van bouwpartijen, komt deze benchmark nu ook beschikbaar voor woningcorporaties en bouwondernemers.

De benchmark is afgeleid van het INK-managementmodel en is zeer geschikt om zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve (€) prestaties te meten die zijn geleverd bij de uitvoering van bouwprojecten.

De benchmark:

 • Is geschikt voor nieuwbouw en groot onderhoud/renovatie projecten;
 • maakt de prestaties van samenwerkende partners (opdrachtgever/bouwer/partners) meetbaar;
 • is continu, project-overschrijdend en via internet toegankelijk;
 • maakt gebruik van gevalideerde meetinstrumenten en is al bij 130 woningbouwprojecten ingezet;
 • maakt het mogelijk de prestatie verschillen zichtbaar te maken tussen projecten die traditioneel, conceptueel of in ketensamenwerking zijn uitgevoerd (en dat is uniek!).  

De benchmark bestaat uit 4 modules die inzicht geven in:

 • De kwaliteit van de dienstverlening en de (product-)kwaliteit van de woning (uitgedrukt in oplevergebreken) bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen;
 • De tevredenheid over de woning een jaar na de oplevering/ingreep;
 • De prestaties op tijd en geld per project;
 • De tevredenheid van de teamleden over de onderlinge samenwerking (teamtevredenheid).

Module 1: De kwaliteit van dienstverlening en oplevergebreken.

 • Met behulp van deze bouwsteen monitoren we de prestaties die geleverd zijn tijdens de uitvoering van bouwprojecten door de ogen van huurders/kopers. Hierbij wordt onder andere een oordeel gegeven over de oriëntatiefase, de uitvoeringsfase, de opleverfase en de algemene organisatie (incl. klachtenbehandeling). Tevens wordt het geconstateerd aantal oplevergebreken in een aantal kerncijfers vastgelegd.

Module 2: De tevredenheid over de woning en woonomgeving.

 • Uiteindelijk is het van belang dat de bewoner zeer tevreden is over het wonen in zijn woning na afronding van alle bouw werkzaamheden. Maar is dat ook zo? Met deze bouwsteen brengen we de beleving van de koper/huurder over de woning en de woonomgeving minimaal 9 maanden na de oplevering in kaart. De informatie die geleverd wordt geeft inzicht over belevingsaspecten (o.a. comfort, ruimte) van de woning en zijn tevredenheid over de woonomgeving (o.a. gevoel van veiligheid, netheid e.d.).

Module 3: Prestatie op tijd en geld.

 • Van alle bouwprojecten wordt de geprognotiseerde start- en einddatum en de gerealiseerde start en einddatum in kaart gebracht. Tevens vragen we u aan te geven wat de oorzaken van afwijkingen zijn en wat daarvan de tijdconsequenties waren die het verschil verklaren tussen de begroting en de realisatie. Voor het monitoren van de prestaties op de dimensie geld worden ook begroting en realisatie met elkaar vergeleken en de oorzaken van eventuele afwijkingen op projectniveau vastgelegd. Op basis hiervan kan worden geanalyseerd wat de onderliggende oorzaken van eventuele afwijkingen waren en wat daar van kan worden geleerd.

Module 4: Teamtevredenheid.

Uiteindelijk hangen de prestaties die geleverd worden bij de uitvoering van bouwprojecten voor een belangrijk deel af van de wijze waarop teamleden samenwerken. Om dat in kaart te brengen is de module teamtevredenheid ontwikkeld. Aspecten die middels de teamtevredenheid meting in kaart worden gebracht zijn:

 • Management van het team, leiderschap, interne communicatie;
 • Betrokkenheid, evalueren, atmosfeer en collegialiteit;
 • Werkdruk, werkomstandigheden en verzuim;
 • Motivatie, veiligheid, training, vakmanschap.

Web based rapportage omgeving

De benchmark is via internet ontsloten en dat betekent dat de deelnemer via internet, 24 uur per dag 7 dagen per week zijn eigen rapportage kan opvragen. Hierdoor kunt u altijd op basis van de meest recente informatie sturen.


Voordelen van monitoring:

 • Alleen al door het feit dat er gemeten wordt, verbeteren prestaties;
 • Door te meten wordt duidelijk waar zich verbeterpotentieel bevindt;
 • Door te meten wordt het mogelijk vast te stellen wat het ‘startpunt’ is (nulmeting) en hoever men van het doel verwijderd is;
 • Door te meten wordt het mogelijk vast te stellen of verbeteractiviteiten leiden tot verbeterde prestaties. 

Meedoen?

Indien u van de benchmark partner performance (BPP) gebruikt wenst te gaan maken, dan kunt u mij een email sturen (m.noordhuis@nyenrode.nl) en dan zorgen wij voor alle informatie die u nodig heeft om definitief tot deelname over te gaan.

Hoe bepaal je de beste prijs / kwaliteit verhouding

– Voor u gevonden, een publicatie van PIANO expertisecentrum aanbesteden –

De implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet 2012 heeft gevolgen op het gebied van gunningscriteria. De terminologie wijzigt en er wordt een derde gunningscriterium geïntroduceerd. Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt het overkoepelende begrip voor de drie gunningscriteria:

 

a. beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV);
b. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (Laagste KBK), zoals de levenscycluskosten; of
c. laagste prijs.
De keuze voor laagste prijs en laagste kosten moet gemotiveerd worden in de aanbestedingsstukken.

Deze handreiking beperkt zich tot een aantal algemene adviezen die vrijwel altijd toepasbaar zijn en ligt de nadruk vooral op de dingen die u in ieder geval niet moet doen. Dit is niet bedoeld om u af te schrikken of om Beste PKV te ontraden. Integendeel; PIANOo beveelt Beste PKV juist van harte aan, mits verstandig toegepast! Uiteraard dient u alleen voor Beste PKV te kiezen wanneer de aard van de opdracht zich daarvoor leent. Bij sommige opdrachten, zoals werken op basis van een RAW-bestek, ligt de keuze voor laagste prijs als gunningscriterium vaak meer voor de hand.

Deze handreiking is gebaseerd op Europese aanbestedingen, waarop delen 1 en 2 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn. Voor nationale aanbestedingen, aanbestedingen in de speciale sectoren en (in de toekomst) aanbestedingen van concessies gelden deels afwijkende regels, die in deze handreiking geheel buiten beschouwing worden gelaten. Omdat de rechter bij die procedures meestal oordeelt dat de algemene beginselen van toepassing zijn, is het overigens wel verstandig om daar ook de adviezen in deze handreiking ter harte te nemen.

Samen met ketenpartners nieuwe business genereren met duurzaam bouwen en renoveren: hoe doet u dat?

– Voor u gevonden, lessen naar aanleiding van de BIK challenge in Noord Holland –

In de bouw liggen veel kansen op het gebied van duurzaamheid en samenwerking. Daarnaast ligt er een grote taak voor de bouwsector, omdat de gebouwde omgeving ruim 40% van het Noord-Hollandse gasverbruik voor haar rekening neemt en wij in het kader van de energietransitie gasverbruik willen verminderen. De provincie Noord-Holland is steeds op zoek naar kansen om dit voor elkaar te krijgen en manieren om dit te ondersteunen.

Het programma Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) is een mooi voorbeeld. Het levende bewijs dat, door samenwerking in de keten en werken aan duurzame oplossingen, bijzonder mooie resultaten geboekt kunnen worden. In samenwerking met de Kamer van Koophandel, ondernemers en kennispartijen. Zoals het hoort, want alleen samen lukt het om toe te werken naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Er zijn mooie consortia ontstaan en er is waardevolle kennis op dit gebied verzameld. Nevenstaand de link naar de gehele rapportage.