Achtergrond auteur

promotiedr.ing. Marcel Noordhuis is Real Estate Partner bij Rijnconsult en Associate @ Nyenrode Business Universiteit en houdt zich bezig met het stroomlijnen van de samenwerking binnen en tussen organisaties met als doelstelling lagere kosten, kortere doorlooptijden en een betere kwaliteit dan traditioneel mogelijk is.

Vraagstukken rondom het vaststellen van de strategie, prestatiesturing (KPI’s), partnerselectie, toepassing van lean, coachen van teams en de inrichting van collectieve incentive systemen vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

In de afgelopen tien jaar heeft hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde van ketensamenwerking in de woningbouw en is daarop aan Nyenrode Business Universiteit in 2015 gepromoveerd. De resultaten van zijn onderzoek zijn inmiddels beschikbaar door het verschijnen van het boek ‘De waarde van ketensamenwerking’. Dit boek is bij hem te bestellen door het sturen van een mailtje met uw gegevens naar m.noordhuis@nyenrode.nl

voorkant Phd

 

Advertenties

Nieuw Programma Nyenrode Executive Platform Ketensamenwerking 2018

Het Executive Platform Ketensamenwerking is bedoeld voor directeuren en bestuurders van alle schakels uit de GWW, infra en B&U sector die betrokken zijn bij en/of plannen hebben tot verbetering van de samenwerking met externe partners in de bouwkolom. Hierbij moet men denken aan eindverantwoordelijken binnen corporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten maar ook aan bouwondernemingen, installateurs, leveranciers, architecten etc.

Data en programma

Donderdag 22 februari 2018 van 16:00 – 20:00:

Bijeenkomst 1: Donderdag 22 februari 2018, 16:00 – 20:00

Thema: Hoe creëer je toegevoegde waarde in een sector waar op het eerste gezicht relatief weinig onderscheid is tussen de verschillende aanbieders en op welke wijze speelt Ketensamenwerking daarbij een rol?

 • 16:30 – 17:30 Anouk Wissink, directeur Supply Chain & New Business en board member bij Koninklijke Vezet en verkozen tot Supply Chain Professional 2017. (Vezet verzorgt alle fruitsalades, roerbaxmixen, rauwkost, pizza’s, soepgroenten en meer voor met name Albert Heijn.)
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggende dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 20:00 Borrel en napraten

Donderdag 19 april 2018 van 16:00 – 20:00

Thema: Hoe kun je strategische (lange termijn) keuzes maken in een marktomgeving die continu verandert?

 • 16:30 – 17:30 Dr. Jeroen van der Velden (Nyenrode BU), associate professor of Strategy Alignment and Co-Director of the Center for Strategy
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggende dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 20:00 Borrel en napraten

Donderdag 4 oktober 2018 van 16:00 – 20:00

Thema: Hoe er door vergaande standaardisatie maximaal gebruik gemaakt kan worden van leercurve effecten waardoor de kosten dalen en de kwaliteit verbetert. Hierbij zal worden stilgestaan bij de mate waarin standaardisatie nodig, mogelijk of wenselijk is.

 •  16:30 – 17:30 Hilbrand Katsma (Van Wijnen Noord), directeur productie
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggende dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 20:00 Borrel en napraten

Donderdag 13 december 2018 van 16:00 – 20:00

Thema: Hoe kun je de organisatie veranderen zonder ingrijpende reorganisatie of veranderprojecten? Hoe kunnen mensen in een dergelijke transitie centraal worden gezet en tevens de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd?

 • 16:30 – 17:30 Prof. dr. Rob Blomme (Nyenrode BU ), professor of Organization Behavior
 • 17:30 – 18:30 Lopend buffet
 • 18:30 – 20:00 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggende dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 20:00 Borrel en napraten

De diner bijeenkomsten voor Executives beginnen om 16:00 en eindigen om 20:00 met een afsluitende borrel. De bijeenkomsten vinden plaats in het koetshuis op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl) onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam, functie, emailadres, (zakelijk) adres en plaats. Ik zorg dan dat u via Tanja Winthouwer (secretariaat Nyenrode) een deelnameformulier ontvangt. De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor Executives met diner, borrel en introduce bedragen € 1.600 per jaar exclusief BTW.

 

Nieuw Programma Nyenrode High Potential Platform Ketensamenwerking 2018

In 2018 starten we met een aparte serie platformbijeenkomsten voor ‘High Potentials[1] (HiPo’s)’, die kennis willen nemen van zowel de theoretische basis alsook de praktijk rondom de implementatie van ketensamenwerking. Daar waar de directie de randvoorwaarde schept om ketensamenwerking te kunnen implementeren, hebben de HiPo’s de taak om het daadwerkelijk te gaan doen. Dit roept diverse praktische implementatievragen op, waarover in dit platform met gelijkgestemden van gedachten kan worden gewisseld en waarbij men elkaar kan inspireren en stimuleren.

Bijeenkomst 1: Donderdag 22 februari 2018, 12:00 – 15:30

 Thema: Kunnen wij door de toepassing van ketensamenwerking onderscheidende klantwaarde realiseren?
De belofte van ketensamenwerking is beter, sneller en goedkoper. Maar wat zijn de resultaten die zijn vastgesteld bij het doorlichten van 130 Nederlandse bouwprojecten? En aan welke randvoorwaarden dient uw organisatie en de keten invulling te geven om maximale (klant)waarde te creëren?

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Dr. ing. Marcel Noordhuis (Nyenrode BU) gepromoveerd op het proefschrift “de waarde van ketensamenwerking in de Nederlandse Bouwsector” en partner bij Rijnconsult Real Estate.
 • 14:00 – 15:30 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 2: Donderdag 19 april 2018, 12:00 – 15:30

Thema: Hoe ga je om met verschillende motieven, gedrag en motivatie van de mensen waarmee wordt samengewerkt? 

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Drs. Erwin Hollestelle (Nyenrode BU), programma-directeur Executive Education & Organizational Development
 • 14:00 – 15:30 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 3: Donderdag 4 oktober 2018, 12:00 – 15:30

Thema: Op welke wijze maken we maximaal gebruik van de kennis en kunde van de samenwerkende ketenpartners? En wat is de rol van de (onafhankelijke) ketenregisseur?

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Jan Baarends (SW BV) ketenregisseur van een consortium van ketenpartners werkzaam voor woningcorporatie Stadlander.
 • 14:00 – 15:30 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Bijeenkomst 4: Donderdag 13 december 2018 van 12:00 – 15:30

Thema: Op welke wijze krijgen we een innoverende (keten)organisatie? Hoe vind je innovatiekansen en hoe verzilver je ze?

 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 14:00 Prof. dr. Jeff B.R. Gaspersz, professor of Innovation Management at Nyenrode’s Center for Leadership and Management Development.
 • 14:00 – 15:30 Bespreek met uw tafelgenoten aan de hand van uw eigen ervaringen en inzichten een aantal voorliggen dilemma’s rond het thema en formuleer een aantal do’s en don’ts. Presenteer deze en vervolgens zal daar door de zaal en de spreker op worden gereflecteerd.
 • 15:30 – 16:00 Borrel en napraten

Deelnemen?

Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u dat aan mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl) onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam, functie, emailadres, (zakelijk) adres en plaats. Ik zorg dan dat u via Tanja Winthouwer (secretariaat Nyenrode) een deelnamebevestiging en factuur ontvangt. De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert.

Disclaimer

Ieder jaar opnieuw bepalen wij of er voldoende deelnemers zijn om het programma doorgang te laten vinden. Wij laten u tijdig weten of dat het geval is. Mocht u inmiddels betaald hebben en de bijeenkomsten gaan onverhoopt niet door, dan krijgt u e.e.a. vanzelfsprekend weer terug gestort.

[1] Sleutelfiguren die leiding geven aan de dagelijkse implementatie van ketensamenwerking maar nog niet opereren op directieniveau

Deelnemers Nyenrode Executive en High Potential Platform Ketensamenwerking (2017/2018)

Hiernavolgend vindt u het overzicht van de organisaties die zich hebben opgegeven voor deelname aan het Nyenrode Executive en High Potential Platform Ketensamenwerking 2017/2018. Mocht u zich ook willen opgeven voor dit platform, dan kunt u zich melden bij m.noordhuis@nyenrode.nl

Bedrijfsnaam Naam Functie Platform
Aalberts Bouw BV C. Broekhuizen Directeur Exec. 2018
BBAN Bouwbegeleiding & Advies Ing. R. Verlaan Directeur
Bebouw Midreth BV R. Dressel Directeur Exec. 2018
Breman Installatiebedrijf P. Hendrix Directeur Exec. 2018
Breman Woningbeheer Zuid M. Tomassen Directeur Exec. 2018
Coen Hagendoorn J.W. Ponjé Directeur Exec. 2018
De Alliantie M. Schreur – Vianen Exec. 2018
De Alliantie E. Verweij Teamleider HiPo. 2018
De Goede beter in vastgoedonderhoud P. de Goede Directeur Exec. 2018
De Twee Snoeken A. Wijnen Directeur Exec. 2017
Elkien S. Lijzenga Exec. 2018
Facilicom Solutions P. van den Hoogen Directeur Exec. 2017
Heijmans Bouw S. Pijnenburg Manager innovatie HiPo. 2018
Hemubo T. Bergmans Adjunct directeur Exec. 2017
Hendriks Coppelmans Bouwgroep C. Stuut Directeur Exec. 2018
J.P. van Eesteren A. van Lunteren Directeur Exec. 2018
Knaapen Groep B. Knaapen Directeur Exec. 2018
Koninklijke Woudenberg L. Camps Directeur Exec. 2018
Laudy Bouw & Ontwikkeling R. Veugelers Adjunct directeur Exec. 2017
Mooiland M. Boswinkel Directeur vastgoed Exec. 2018
Patina Groep BV A. Tigchelaar Exec. 2018
Peilon BV E. van den Boogaard Directeur Exec. 2018
Stadlander W. van den Bergh
SW BV J. Baarends Directeur Exec. 2018
Talen Vastgoedonderhoud M. Talen Directeur Exec. 2018
Talen Vastgoedonderhoud L. Cents Manager HiPo. 2018
Technische Unie H. Christiaans Directeur Exec. 2018
Tempelaar SCM P. Tempelaar Consultant HiPo. 2018
WDW Ontwikkelend Beheer C. Logtenberg Directeur Exec. 2018
Van Wijk Vastgoedonderhoud E. Janssen Directeur Exec. 2018
Van Wijk Vastgoedonderhoud J. van de Bunt Bedrijfsleider DO HiPo. 2018
Van Wijnen Vastgoedbeheer Noord J. Haisma Directeur Exec. 2018
Van Wijnen Vastgoedbeheer Noord R. van der Werff Ketenregisseur HiPo. 2018
Van Wijnen Sittard R. Vaessen Directeur
Vecht en Omstreken B. van Rossum Directeur
Vivare P. Duif Directeur Exec. 2018
Weijman Vastgoedonderhoud B. Brinkman Directeur
Wolters BV G. Wolters Directeur Exec. 2018
Wolters BV D. Klein Koerkamp Manager HiPo. 2018
Woonplus Schiedam J. Pijl Manager vastgoed HiPo 2018
Woonstichting Thuis L. Reusken Exec. 2017
Ymere M. Schuitemaker Exec. 2018
Zaanderwijk Vastgoedonderhoud F. Braaksma Directeur Exec. 2018
ZOwonen T. Vervoordeldonk
ZOwonen J. Voorn  Strategic Buyer HiPo 2018

 

‘Er zijn er veel die hard kunnen hollen, maar het stokje overgeven vergt oefening in samenwerking.’

Recent verscheen ‘Het Pakhuis’,  een logistieke managementroman van Bart Lammers. In het verhaal krijgt logistiek manager Lodewijk Hagens de kans zich te bewijzen als het slecht gaat met Brodamco BV, een middelgroot productie- en handelsbedrijf. Hieronder een fragment over ketensamenwerking. Lodewijk is in gesprek met zijn collega Lotte, projectmanager bij de afdeling inkoop.

 

‘Supply chain management is sterk gericht op betere afstemming, zoals de interne samenwerking tussen bijvoorbeeld inkoop en logistiek of logistiek en verkoop. En op externe afstemming van de logistieke processen op het snijvlak met andere bedrijven, dus met klanten, leveranciers en dienstverleners. Deze snijvlakken zijn vaak een bron van vertraging, fouten en dubbele handelingen.’

 

 

Lotte pakte haar blocnote. ‘Als je dat erkent,’ ging Lodewijk verder, ‘erken je ook dat je dit alleen samen kunt oplossen. Zie het als een estafette, daar zit ook de meeste vertraging en het grootste risico bij het overdragen van het stokje. Er zijn er veel die hard kunnen hollen, maar het stokje overgeven vergt oefening in samenwerking.’

Lodewijk dacht aan de ontwikkeling die het vakgebied had doorgemaakt. Er werd al een hele poos veel over gesproken, maar het was weerbarstig om het ook echt te doen. Supply chain management was een langzaam goedje. Het kostte tijd omdat het ingewikkeld was, met allerlei belangen rekening moest houden en – maar dat was bij alle veranderingen het geval – situaties uit evenwicht moest trekken, en dat evenwicht was er niet voor niets.

Lotte schreef wat op haar blocnote en vroeg: ‘Hoe weet je dan dat dit hele zaakje rendeert?’ ‘Geweldige vraag, Lotte,’ zei Lodewijk. ‘Dit is namelijk een lastige. Het gaat in dit soort discussies inderdaad regelmatig over de vraag wie investeert en wie profiteert. Als logistieke mensen van verschillende bedrijven met elkaar praten, willen ze beiden een beter totaalproces, ze werken daar graag aan op basis van geven en nemen, in de trant van: als jij dit een beetje anders doet, pas ik dat andere wel aan. Als commerciële mensen met elkaar praten, komen ze eerder op de vraag wie het gaat betalen en of het hen niet te afhankelijk maakt van de ander. Beide visies heb je nodig, want de realiteit bestaat niet alleen uit logistiek. Maar je kunt helaas niet alles doorrekenen en elkaar voor elke toegestoken hand een factuur sturen. Veel komt aan op de relatie en op het geloof. Je moet geloven dat het beter is om meer integraal naar de dingen te kijken.

‘Een soort horizontaal geloof?’ vroeg Lotte. ‘Ja, zoiets ja. Supply chain management als horizontaal geloof, goede metafoor. Grappig dat je dat zegt. Mijn moeder zei vroeger al tegen ons dat ze niet gelovig was in de zin van godsdienstig, maar wel geloofde in de mensen om haar heen. “Ik geloof horizontaal,” zei ze.’  Het lijkt me in elk geval allemaal lastig uit te leggen aan een directie,’ zei Lotte. ‘Dat klopt wel,’ beaamde Lodewijk. ‘Maar er zijn steeds meer directies die zien dat het hiernaartoe gaat, dat niet alleen de bedrijven met elkaar concurreren, maar dat ketens met elkaar concurreren. En het is wel degelijk belangrijk daarbij de resultaten van samenwerking en afstemming zo veel mogelijk uit te drukken in getallen en in euro’s, hoe lastig ook, want niet iedereen in de organisatie gelooft je op je blauwe supply chain-ogen. Ze zeggen niet voor niets ”in God we trust, all others must bring data.”’ Lodewijk grijnsde.  ‘En hoe weet ik nou waarmee ik moet beginnen, waar het meest te halen valt?’ vroeg Lotte.

Het Pakhuis is te koop als fysiek boek en als e-book. Het telt 312 pagina’s en heeft 20 afbeeldingen. Die afbeeldingen, en twee eerdere logistieke boeken van Bart Lammers, zijn gratis te downloaden op zijn website www.bartswoorden.nl. Eén van die boeken gaat over samenwerking in de logistiek en zit vol met praktijkvoorbeelden.

Geef u op voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief1

Via nevenstaande link kunt u zich opgeven voor de email nieuwsbrief ketensamenwerking die wij met enige regelmaat uitgeven. In die nieuwsbrief publiceren wij alle nieuwe wetenswaardigheden, artikelen en publicaties die er sinds de vorige nieuwsbrief zijn bijgekomen. Wij versturen de nieuwsbrief normaliter twee of drie maandelijks afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe content die we hebben weten te verzamelen.

Innovatie in de Bouw: mooi rapport maar kan beter?

– Door prof.dr. Jack van der Veen (Nyenrode) –

Interessant rapport van EIB/UT over belemmeringen van innovatie in de Bouw en wat daaraan te doen. Goed om te zien dat ‘gebrek aan Ketensamenwerking’ een van de genoemde oorzaken is. Wel een gemiste kans van de onderzoekers om op dat terrein niet verder te kijken dan hun neus lang was. Dan hadden ze (bijvoorbeeld in het proefschrift van dr. ing. Marcel Noordhuis) kunnen zien dat genoemde aspecten als Prestatie-meetsystemen, Gezamenlijke verdienmodellen en Kwaliteit als belangrijk aandachtspunt (ook in de aanbesteding) ook leiden tot betere Ketensamenwerking en dus meer innovatie.

Daarnaast hadden ze nu ontbrekende aandachtspunten als ‘differentiërende strategie’ (om te kunnen innoveren moet je specialist durven zijn en dus keuzes maken) en klantgericht werken (klant centraal zetten in hele bouwproces) kunnen toevoegen aan de lijst met te nemen maatregelen. Ook jammer dat er niet echt wordt ingegaan op de redenen waarom organisaties het moeilijk vinden om te innoveren. Uit onderzoek op het gebied van Ketensamenwerking blijkt immers dat een paradigmaverandering nodig is; lerend vermogen (en dus innovatie) kan alleen tot bloei komen als er vol op ‘sociale innovatie’ wordt ingezet.

Sowieso is er in het rapport (te) weinig aandacht voor de factor mens (mindset & gedrag; cultuur; leiderschap) die bij Ketensamenwerking (en dus bij innovatie) cruciaal is. Ook in de oplossingsrichting blijft het rapport een beetje hangen in oud denken; zo wordt wel gepleit voor Platforms binnen brancheverenigingen (goed idee) maar worden Platforms waarin de hele keten aan tafel zit (veel beter idee) niet genoemd.

Nyenrode Real Estate Platform Ketensamenwerking 2018

panoramakasteel-kopie

Voor het zevende jaar op rij organiseren we onder auspiciën van Nyenrode Business Universiteit wederom diverse activiteiten die we hebben gebundeld onder het ‘Real Estate Platform Ketensamenwerking’. Het toepassen van procesinnovaties zoals Lean, co-makership en andere vormen van sociale innovatie, die samenkomen onder de term  ‘ketensamenwerking’, worden steeds belangrijker bij het realiseren van prestatiedoorbraken in de GWW, infra en B&U sector. Zowel uit de praktijk als vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat ketensamenwerking leidt tot prestaties die beter, sneller, goedkoper, prettiger en duurzamer zijn dan in traditionele werkingsvormen mogelijk zijn.

Hoewel ketensamenwerking leidt tot betere prestaties, blijkt de implementatie daarvan verre van eenvoudig. Het vergt de innerlijke overtuiging dat er in nauwe strategische samenwerkingsverbanden meer bereikt kan worden dan als individuele speler in de markt. En daarnaast is er geen kant en klare implementatie- aanpak beschikbaar, omdat iedere situatie weer anders is en ieder samenwerkingsverband weer onder andere omstandigheden haar werk moet doen.

Om het concept ketensamenwerking voor opdrachtgevers en opdrachtnemers meer concreet en hanteerbaar te maken is zes jaar geleden het Nyenrode Real Estate Platform Ketensamenwerking opgericht vanuit de overtuiging dat het toepassen van ketensamenwerking partijen kan helpen om op een zo professioneel mogelijke wijze om te gaan met de vraagstukken die in sector spelen.

Opgemerkt kan worden dat de doelstellingen van het platform perfect aansluiten op de Bouwagenda van de Taskforce Bouw, waarin de belangrijkste maatschappelijke ambities waaraan de bouwsector een belangrijke bijdrage kan leveren, worden genoemd:

 • Het streven naar een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken en de in het Energieakkoord genoemde energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020;
 • 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en Nederland circulair in 2050;
 • 10% productiviteitsstijging in de sector tot 2025, door een combinatie van een hogere kwaliteit en lagere kosten.

Om deze ambities te realiseren – zo stelt de Taskforce – zijn forse investeringen nodig in een betere samenwerking binnen de bouwketen, het op gang krijgen van wezenlijke innovaties, investeren in menselijk kapitaal en vernieuwing van instituties. Om aan dergelijke vraagstukken invulling te geven zijn naar onze overtuiging sterke ketens nodig. Juist om dergelijke ketens te creëren is destijds het Nyenrode Real Estate Platform Ketensamenwerking opgericht.

Doelstelling

Het doel van het platform is, om:

 • Verschillende inzichten op het gebied van innovatieve vormen van samenwerking zowel binnen alsook buiten de bouwsector (ter inspiratie) samen te brengen;
 • Theoretische en praktische kennis op dit terrein aan elkaar te verbinden;
 • ‘Best practices’ te delen en om vraagstukken op dit terrein te agenderen;
 • Te reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen. Met elkaar in gesprek te komen en te leren hoe andere deelnemers tegen de voorliggendede problematiek aankijken;
 • Van elkaar te leren door elkaar kritisch te bevragen;
 • Om zielsverwanten te vinden, immers elke innovatie is moeilijk maar “samen weten we meer” en “samen kunnen we meer”.

Platformactiviteiten

Onder de vlag van het platform zijn verschillende activiteiten samengebracht die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen helpen bij de implementatie van ketensamenwerking:

Het identificeren van best practices

 • De jaarlijkse Nyenrode Supply Chain Award (deelname is gratis);

 Geven van inzicht in de (externe) ketenrijpheid van samenwerkende organisaties

 • De KetenSamenwerkingsIndex (KSI), voor het beantwoorden van de vraag in welke mate de onderliggende principes van ketensamenwerking worden toegepast in de samenwerking met andere partners in de keten (externe ketensamenwerking).

 Kennisontwikkeling

Werkwijze

De programmering van de platformbijeenkomsten wordt opgehangen aan thema’s (marktontwikkelingen of organisatorische uitdagingen) waar diverse partijen in de bouwkolom regelmatig mee worstelen. Voor iedere bijeenkomst staat een thema centraal en komt een specifieke  onderzoeksvraag aan de orde. Gedurende iedere bijeenkomst houdt een ‘specialist’ een ‘inleiding’. De deelnemers reflecteren vervolgens rondom dat thema op hun eigen gedrag en delen succesverhalen en mislukkingen met hun tafelgenoten. Per tafel definieert men een aantal dilemma’s rond het thema en worden een aantal do’s en don’ts geformuleerd. Deze worden vervolgens plenair gedeeld en door de specialist alsook de andere aanwezigen becommentarieert. Vervolgens worden de uitkomsten van iedere tafel verzameld, geanalyseerd en gebundeld en middels een verslag, artikel/blog aan alle deelnemers teruggegeven. Op deze wijze wordt wetenschappelijke kennis gespiegeld aan praktijkervaringen en vastgelegd, zodat dat op termijn weer kan resulteren in extra onderzoek of in de toekomst kan helpen om andere organisaties te helpen hun implementatieproblemen op te lossen.